Goede doelen

Bears in Mind

Beren die in vrijheid een natuurlijk leven kunnen leiden, dáár gaan en staan we voor bij Bears in Mind. We komen beren te hulp die in nood verkeren en bieden deze onderdak in Het Berenbos of op andere opvanglocaties.