Goede doelen

Zuiderzeemuseum

In het Zuiderzeemuseum beleef je het alledaagse leven van de Zuiderzeecultuur. De thema’s water, ambachten en gemeenschappen staan hierbij centraal. Het Zuiderzeedorp met zijn historische gebouwen en het binnen museum met zijn thematische tentoonstellingen brengen samen dit verhaal in beeld.